Oferta biura rachunkowego

Nasze biuro rachunkowe oferuje pełen zakres usług księgowych oraz kadrowo-płacowych dla firm i podmiotów bez względu na ich wielkość jak i rodzaj prowadzonej działalności. W ramach usług zapewniamy naszym Klientom bezpłatne doradztwo księgowe oraz kadrowo-płacowe. Współpracujemy także z kancelaria prawną, która obsługuje naszych klientów na preferencyjnych warunkach.

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług;

 • obsługa pracowników;

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów;

 • ewidencja środków trwałych;

 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług;

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli;

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług);

 • rozliczenie właścicieli;

 • obsługa pracowników;

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa kadrowo płacowa

Sporządzanie:

 • list płac;

 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);

 • deklaracji ZUS;

 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4);

 • deklaracji PFRON; a także:

 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;

 • nadzór nad dokumentacją kadrową

 • w tym przygotowanie akt pracowników nowo zatrudnionych;

Usługi dodatkowe

 • Sprawdzanie dokumentów zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości oraz przekazanie uwag w tym zakresie;

 • Sporządzanie raportów dla Zarządu;

 • Pomoc w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem działalności firmy;

 • Przygotowanie bilansu;

 • Rozwiązywanie zaległych problemów;

 • Współpraca z doradcą podatkowym i radcą prawnym.