Biuro rachunkowe Cricket

Biuro rachunkowe Cricket oferuje kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w zakresie księgowości oraz administrowania kadrami i płacami. Obsługujemy osoby fizyczne, spółki prawa handlowego, a także stowarzyszenia, fundacje 
i wspólnoty mieszkaniowe.
Prowadzimy swoją działalność na podstawie certyfikatu księgowego

o numerze 18322/2007, wydanego przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów, potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych (a tym samym innych ewidencji księgowych).
Nasza działalność jest ubezpieczona od sankcji wynikłych
z nieprawidłowości w zakresie księgowości. Z posiadanego ubezpieczania OC nigdy do tej pory nie musieliśmy korzystać.
Stale poszerzamy i aktualizujemy swoją wiedzę, śledząc na bieżąco interpretacje urzędowe i wykładnię sądową w sprawach podatkowych, Uczestniczymy w szkoleniach, organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, którego od wielu lat jesteśmy członkiem.
Usługi księgowe dla firm prowadzone są komputerowo w oparciu
o programy, zgodne z wymogami obowiązujących przepisów (przede wszystkim ustawy o rachunkowości) i wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przekazane nam informacje są bezpieczne – działamy
w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych.

Usługi księgowe dla firm prowadzone są komputerowo w oparciu o programy zgodne z wymogami Ustawy o rachunkowości, Ministra Finansów i wszystkich innych przepisów.

Usługi księgowe dla firm:
Certyfikat Księgowy o numerze 18322/2007

Nasze biuro rachunkowe może zapobiec wielu problemom, a Ty możesz skoncentrować się na przedmiocie swojej pracy. Biuro Rachunkowe Cricket prowadzi swoją działalność na podstawie wydanego przez Departament Rachunkowości Ministerstwa Finansów Certyfikatu Księgowego o numerze 18322/2007 potwierdzającego kwalifikacje niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a tym samych innych ewidencji księgowych. Usługi księgowe ubezpieczone są od sankcji wynikłych z nieprawidłowości w zakresie księgowości.