ORIENTACYJNE CENY

Usługi Biura Rachunkowego Cricket​

Ryczałt / karta podatkowa od 100 zł. netto

Ryczałt / karta podatkowa + ewidencje VAT od 150 zł. netto

Książka przychodów i rozchodów bez VAT

 • do 20 wpisów od 150 zł. netto

 • od 21 do 40 wpisów od 250 zł. netto

 • od 41 do 80 wpisów - od 350 zł. netto

 • od 81 ceny ustalane indywidualnie.

Książka przychodów i rozchodów + ewidencje VAT

 • do 20 wpisów - od 200 zł. netto

 • od 21 do 40 wpisów - od 300 zł. netto

 • od 41 do 60 wpisów - od 450 zł. netto

 • od 61 do 80 wpisów - od 600 zł. netto

 • od 81 do 100 wpisów - od 750 zł. netto

 • od 101 do 150 wpisów - od 900 zł. netto

 • od 151 do 200 wpisów - od 1.050 zł. netto

 • od 201 do 250 wpisów - od 1.350 zł. netto

 • od 251 do 300 wpisów - od 1.600 zł. netto

 • od 301 ceny ustalane indywidualnie.

Księgi Handlowe

 • do 20 dokumentów - od 500 zł. netto

 • d 21 do 50 dokumentów - od 850 zł. netto

 • od 51 do 100 dokumentów - od 1.200 zł. netto

 • od 101 do 150 dokumentów - od 1.500 zł. netto

 • od 151 do 200 dokumentów - od 1.800 zł. netto

 • od 201 do 250 dokumentów - od 2.100 zł. netto

 • od 251 do 300 dokumentów - od 2.500 zł. netto

 • powyżej 301 dokumentów ceny ustalane indywidualnie.

Zamknięcie roku i bilans - opłata jak za ostatni miesiąc roboczy

 

Sporządzenie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki - 500 zł. netto

 

ZUS właściciela - 25 zł. netto

 

Kadry i płace za 1 pracownika (etat i umowy cywilnoprawne) - 25 zł. netto

W podstawowy zakres kadr i płac wchodzą:

 • Przygotowanie: umów o pracę, wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy

 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych

 • Przygotowanie zgłoszenia nowego pracownika, zmian, korekt do ZUS

 • Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności i urlopów

 • Prowadzenie akt osobowych

 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (godziny pracy, urlopy, choroby, nieobecności i nadgodziny)

 • Przygotowywanie list płac, list umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych

 • Deklaracje ZUS DRA + załączniki, PIT 4, PIT 11/8B,.